หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดฯ มหาดไทย เผยการทำงานของชุด ชรบ. กลไกสำคัญในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ย้ำพี่น้องประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ หากพบเห็นสิ่งใดที่เป็นอันตราย แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง