หน้าแรก ข่าวมหาดไทย อำเภอเมืองภูเก็ต สนองนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตรวจตราความสงบเรียบร้อย สร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว สร้างความผาสุกให้กับชุมชน