หน้าแรก Hilight ปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดพิธีถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แด่เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ และพระธรรมทูตเพื่อนำไปมอบให้กับวัดไทยในต่างประเทศ