หน้าแรก Hilight รอบตัดสินระดับภาค! การประกวด “ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญา” และงานหัตถกรรม คัดผลงานโดดเด่น 150 ชิ้น จากกว่า 3,000 ชิ้น ทั่วประเทศ เพื่อประกวดต่อรอบ Semi Final ตุลาคมนี้