หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ครั้งแรก จันทบุรี เปิดศูนย์ทอผ้า มุ่ง สืบสาน รักษา และต่อยอด การอนุรักษ์ภูมิปัญญา ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดจันทบุรี 2 แห่ง ที่ “บ้านคลองบอน” อำเภอโป่งน้ำร้อน และ “บ้านซับตารี” อำเภอสอยดาว