หน้าแรก ข่าวมหาดไทย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อให้พระภิกษุและสามเณรได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง และแตกฉาน