หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัด มท. เผยทุกพื้นที่ Re X-Ray อย่างเข้มข้น ปัดกวาดบ้านตัวเองให้สะอาด และสุ่มตรวจสถานที่เสี่ยง เฝ้าระวังยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพื่อขจัดภัยร้ายให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย