หน้าแรก Hilight ปลัด มท. ประกาศ ณ แปลงโคก หนอง นา CLM แห่งเมืองอุบลราชธานี เตรียม Kick-Off กิจกรรมงานวันดินโลก 5 ธ.ค. นี้ ทั่วประเทศ สานต่องานตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม พร้อมชวนชาวมหาดไทยผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่าย