หน้าแรก ข่าวมหาดไทย น้อมนำพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจับมือกระทรวงมหาดไทย จัดแสดงแบบผ้าไทย เผยแพร่ผลงานตัดเย็บผ้าไทยหลากสไตล์โดยแม่บ้านมหาดไทย 25 จังหวัดภาคกลาง เสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน