หน้าแรก ข่าวภูมิภาค พ่อเมืองลำพูน เปิดจวน เชิญชวน ประชาชนและข้าราชการทุกหมู่เหล่า ร่วมกันปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ พช.” อย่างต่อเนื่อง