หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัด มท. เผย ปฏิบัติการจับกุมในหลายพื้นที่ พร้อมเร่งขยายผลตามนโยบายรัฐบาล 7 ประการ เพื่อเร่งรัดป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติดอย่างครบวงจร