หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัด มท. เผย นายกรัฐมนตรีห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวปักษ์ใต้ 9 จังหวัด ที่กำลังเผชิญสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ พร้อมทั้งกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ