หน้าแรก Hilight มท.1 เน้นย้ำ หน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมป้องกันอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัย ในช่วงปีใหม่ 2566 พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมง