หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทยสรุปผลผู้มาแสดงความคิดเห็นประเด็นคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี 10 วันแรก มีประชาชนร่วมตอบคำถามแล้วกว่า 2.2 แสนคน