หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดมหาดไทยพบปะผู้เข้ารับการอบรม “นายอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เน้นย้ำ “สร้างทีมที่เข้มแข็ง ด้วยใจและอุดมการณ์ที่อยากเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชน”