หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 เผย เริ่มแล้ว! จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยแล้ววันแรก 3.8 หมื่นราย