หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 78 และรุ่นที่ 79 เน้นย้ำการปฏิบัติงานราชการต้องมุ่งเป้าสูงสุดคือประโยชน์ของประชาชน