หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานถวายเกียรติบัตรแด่พระนวกะที่บรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ 102 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จังหวัดอุบลราชธานี