หน้าแรก ข่าวมหาดไทย “ปลัดเก่ง” ปลุกคนมหาดไทยในท้องถิ่นกล้าสื่อสารและแลกเปลี่ยนกับผู้บังคับบัญชา​ เพื่อนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีกว่า​ (Change​ for Good) พร้อมริเริ่มทำในสิ่งดี ๆ​ ให้ผู้บังคับบัญชาคล้อยตามให้บรรลุภารกิจการ “บำบัดทุกข์​ บำรุงสุข​”