หน้าแรก ข่าวมหาดไทย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี และปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบและการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและ OTOP ระดับประเทศ พร้อมเชิญชวนร่วมเลือกซื้อ เลือกหา และให้กำลังใจผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ 21-25 ม.ค. 66 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม