หน้าแรก ข่าวภูมิภาค พ่อเมืองลำปาง ปลุกพลังความคิด สร้างขวัญกำลังใจ “ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง” รุ่นที่ 4 ย้ำ การเรียนรู้และมิตรภาพ สร้างพลังแห่งความสามัคคี นำไปต่อยอดแก้ไขปัญหา “สร้างความสุขที่ยั่งยืน” ให้กับพี่น้องประชาชน