หน้าแรก ข่าวภูมิภาค ผู้ว่าฯ หญิงเมืองปัตตานี นำพลังสตรีและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “รวมพลังสตรี คิดดี ทำดี เพื่อปัตตานีของเรา” เนื่องในงาน “วันสตรีสากล” ประจำปี พ.ศ.2566 เผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าพื้นถิ่น 12 อำเภอ ผ่านการแสดงแบบผืนผ้าอันงดงาม