หน้าแรก ข่าวภูมิภาค ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช จับมือภาคีเครือข่าย ปลุกพลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ด้วยการให้โอกาสตัวเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มุ่งพัฒนาตน ครอบครัว และชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน