หน้าแรก ข่าวภูมิภาค ผู้ว่าฯ หนองคาย จับมือคณะสงฆ์ เดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ยึดหลัก“ผู้เสพคือผู้ป่วย” ที่ต้องบำบัดรักษาและฝึกฝนอาชีพ เน้นย้ำเริ่มต้นชีวิตใหม่ เป็นคนดีสู่สังคม ร่วมเป็นพลังสร้างความผาสุกอย่างยั่งยืน