หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมธาตุศรีแสงธรรมมหาวชิรโมลี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา