หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนแก้ปัญหาเร่งด่วนของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เน้นย้ำ ขอให้บูรณาการกลไกภาครัฐดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน