หน้าแรก ข่าวภูมิภาค แม่บ้านมหาดไทยเมืองเลยน้อมนำพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เยี่ยมชมและเตรียมการสนับสนุนต่อยอดให้ “ผ้าซิ่นเมืองเลย” ได้รับการพัฒนาเป็นแฟชั่นผ้าไทยแห่งความยั่งยืน (Sustainable Fashion)