หน้าแรก ข่าวภูมิภาค “โคก หนอง นา สร้างโอกาสที่ดีของชีวิต” นายอำเภอนาหว้า นำผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมศึกษาเรียนรู้ “โคก หนอง นา” เพื่อเป็นแนวทางก้าวต่อไปของชีวิตที่มั่นคงบนฐานความพอเพียง และไม่หันไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด