หน้าแรก ข่าวภูมิภาค เมืองคอนดึงพลังชุมชน ร่วมใจขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village ด้วยโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” พร้อมจับมือ พม. เยี่ยมบ้านมอบเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ณ ตำบลนาเขลียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช