หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ” ครองตน ครองคน ครองงาน” ปลัด มท.ประชุมผู้ว่าฯ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญ ย้ำคนมหาดไทยต้อง”ครองใจประชาชน” มุ่งสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน