หน้าแรก ข่าวมหาดไทย สำนึกรักบ้านเกิด “โคก หนอง นา กลางเมืองตราด” ปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างคุณค่า เพื่อความหมายและทางรอดของชีวิต