หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมแถลงข่าวการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 18 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” (Buddhist Wisdom Coping with Global Crises) พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติบูชาและอามิสบูชาโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต