หน้าแรก Hilight ปลัดมหาดไทยนำภาคีเครือข่ายมอบห้องสมุดโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้ลูกหลานในทุกด้าน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน