หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยโค้ชชิ่งกระบวนการสร้างสรรค์งานเพื่อ “สื่อสารสังคม” ให้กับข้าราชการใหม่ มุ่งเสริมเติมเต็มเครื่องมือการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนก่อนลงไปปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานจังหวัดทั่วประเทศ