หน้าแรก ข่าวภูมิภาค ผู้ว่าฯ เมืองสิงห์ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เด็กที่มีภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์และคลอดก่อนกำหนด เน้นย้ำ “จังหวัดสิงห์บุรีมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนคนเมืองสิงห์ทุกช่วงวัยเพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืน”