หน้าแรก Hilight “UN ชื่นชมผลงานกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พร้อมเตรียมนำเสนอผลสำเร็จของกระทรวงมหาดไทยที่สามารถซื้อขายคาร์บอนเครดิตเป็นชาติแรกของโลก” ในเวที SDGs Summit 2023 ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา