หน้าแรก Hilight มท.1 ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการแก้จนฯ วุฒิสภา พร้อมหารือแนวทางลดความเหลื่อมล้ำ เน้นย้ำ เป้าหมายของกระทรวงมหาดไทย คือ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทำให้ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้า