หน้าแรก Hilight ปลัดมหาดไทย จับมือผู้แทน UNDP ฝึกอบรมหลักสูตร “เจาะลึก SDGs (Deep Drive SDG)” ย้ำ “มุ่งเป็นหุ้นส่วนสำคัญ (Partnertship) ของการเป็นพลเมืองโลก ด้วยการ Action Now ทำให้พื้นที่ทุกตารางนิ้วของประเทศไทยเป็นพื้นที่แห่งความยั่งยืน”