หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัด มท. เชิญชวน “ผู้ปกครองชาวสระแก้ว” จูงมือลูก ๆ หลาน ๆ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ระดับจังหวัด ร่วมเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งและมีความสุข พร้อมฝึกทักษะ พัฒนาการน้อง ๆ หนู ๆ เติบโตเป็นพลเมืองที่แข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา มีความกตัญญู และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว