หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2559 เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน และเตรียมพร้อมลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 59