หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง มท.เผยผลสำเร็จโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้าน 2.5 แสนบาท) แล้วเสร็จ 8 หมื่นโครงการ…คลิกอ่านเพิ่มเติม