หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รมว.มท. เป็นประธานการประชุมจัดทำโครงการ สนองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศไทย ภายใต้กลไกประชารัฐ