หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง มท.พร้อมสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยออกกฎกระทรวงฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa) ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทย และปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา…คลิกอ่านเพิ่มเติม