หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง กระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงฯ 2 ฉบับ ขานรับมติคณะรัฐมนตรี ผ่อนผันให้คนต่างด้าวที่เป็นพยานและผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ตามกฎหมายเป็นเวลา 2 ปีหลังสิ้นสุดคดี …คลิกอ่านเพิ่มเติม