หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางปฏิบัติต่อสถานบริการ สถานบันเทิง ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ในช่วงงานพระราชพิธีพระบรมศพ ….คลิกอ่านเพิ่มเติม