หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรองรับการประชุม คณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย –ลาว (ฝ่ายไทย) ครั้งที่ 10