หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง กระทรวงมหาดไทย แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย “อาสาสมัคร” ในงานสาธารณภัย ย้ำต้องมีคำสั่งใช้ และถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วย…คลิกอ่านเพิ่มเติม