หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง กระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานให้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในเรื่องการศึกษา และการสร้างคนดีมีคุณธรรม…คลิกอ่านเพิ่มเติม