หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้งดนำกระเช้าของขวัญหรือสิ่งของมาอวยพรปีใหม่ และหากต้องการส่งความปรารถนาดีขอให้ส่งเพียงการ์ดอวยพรปีใหม่แทน…คลิกอ่านเพิ่มเติม