หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 5 ย้ำแนวทาง 5 ด้าน เพื่อยกระดับไปอีกขั้น